Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane ARMEX Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Armex" Sp. z o.o. powstało w grudniu 1987 r. pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany "Armex" Sp. z o.o. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000131638.
Kapitał zakładowy wynosi 200.000 zł. NIP: 644-051-62-25, REGON: 008013812.

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Armex" Sp. z o.o. Sosnowiec posiada duże doświadczenie w takich branżach jak: budownictwo kolejowe, budowa mostów, budowa wiaduktów kolejowych, budowa wiaduktów drogowych, roboty torowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także w wykonywaniu obiektów budownictwa przemysłowego i kubaturowego. Powyższe roboty realizujemy kompleksowo łącznie z projektowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę. W okresie 25-letniej działalności firma zyskała opinię rzetelnego i solidnego wykonawcy, o czym świadczą liczne referencje od Inwestorów potwierdzające należyte i zgodne z zasadami sztuki budowlanej zrealizowanie powierzonych zadań inwestycyjnych.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Armex" Sp. z o.o. posiada profesjonalną kadrę inżynieryjno-projektową - pracowników legitymujących się wieloletnim doświadczeniem oraz specjalistycznymi uprawnieniami w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, torowej, mostowej, drogowej, instalacyjnej oraz wykwalifikowanymi robotnikami. Firma dysponuje specjalistycznymi maszynami i urządzeniami przystosowanymi do oferowanego zakresu robót, a także nowoczesnym zapleczem organizacyjno-technicznym.

 

ARMEX SOSNOWIEC POSIADA BOGATE DOŚWIADCZENIE

W PROWADZENIU ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH WRAZ Z PROJEKTOWANIEM

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Armex" Sp. z o.o. specjalizuje się w:

 

  • wykonawstwie specjalistycznych robót kolejowych, w tym robót nawierzchni torowej
    wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
  • budownictwie inżynieryjnym – tj. budowie i remontach mostów, wiaduktów i przepustów, robotach ziemnych i niwelacjach terenów,
  • budowie, modernizacji i remontach obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego,
  • infrastrukturze technicznej w tym sieciach kanalizacyjnych, wodnych i gazowych
  • usuwaniu skutków wpływów eksploatacji górniczej na obiekty budowlane, inżynieryjne, linie kolejowe, drogi
  • pracach projektowych w zakresie budownictwa kolejowego, mostów, wiaduktów, dróg
  • usługach na rzecz środowiska naturalnego

 

DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU POTENCJAŁOWI LUDZKIEMU, RZECZOWEMU I FINANSOWEMU

ORAZ POSIADANEMU DOŚWIADCZENIU

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "ARMEX" SP. Z O.O. SOSNOWIEC

ZAPEWNIA SPRAWNĄ, KOMPLEKSOWĄ I TERMINOWĄ REALIZACJĘ KONTRAKTÓW

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane ARMEX Sp. z o.o.

Gen. Grota Roweckiego 187
41-200 Sosnowiec
NIP. 644-051-62-25.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583