Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Misją Agencji Rozwoju jest partnerskie wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych w celu podniesienia ich konkurencyjności oraz funkcjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

Agencja Rozwoju Lokalnego jest wpisana do centralnego rejestru instytucji szkolących i doradczych prowadzonego przez Komisję Europejską w Brukseli pod nr POL-1000302.

W grudniu 1998 r. ARL S.A. podpisała umowę o współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości w Warszawie i włączona została do Krajowego systemu Usług (KSU) dla MŚP.
ARL S.A. wprowadziła i stosuje System Zapewnienia Jakości zgodny ze Standaryzacją Ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP, w zakresie prowadzenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych.
Celem KSU jest podniesienie konkurencyjności polskim MŚP przez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.
ARL S.A. uzyskała tytuł „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY” przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie (za rok 2001,2002,20003,2004,2005,2006,2007,2008)oraz Statuetkę Przedsiębiorstwo Fair Play

Agencja wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w zakresie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych, finansowych oraz obsługi inwestorskiej.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu – partnerem przedsiębiorcy

Główne obszary działalności ARL S.A. to:
• Lokalny Fundusz Pożyczkowy dla mikro i małych przedsiębiorstw
• Fundusz Poręczeń Kredytowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
• Bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
• Ośrodek Szkoleń, Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego
• Lokalne Centrum Informacji Europejskiej
• Obsługa inwestorska

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Teatralna 9
41-200 Sosnowiec
NIP. 644-23-12-490.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583