Przedsiębiorstwo UNITOR B Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo "UNITOR B" Sp. z o. o. wywodzi się z tradycji Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Unitor B", który powstał w grudniu 1991 roku jako firma jednoosobowa działająca na zasadach spółki cywilnej. W okresie tym Z.P.U.H. specjalizował się w usuwaniu szkód górniczych oraz robotach inżynieryjnych z zakresu budownictwa kolejowego. Do 1995 roku Zakład wykonywał prace dla górnictwa, natomiast po 1995 roku poszerzono działalność o usługi świadczone dla PKP (około 50%). 

 

 

W 1996 roku na bazie Z.P.U.H. powołano Przedsiębiorstwo "UNITOR B" Sp. z o. o; które przejęło załogę i środki trwałe oraz kontynuuje tradycję i zakres działań po Zakładzie - Produkcyjno - Usługowo - Handlowym "Unitor B", który funkcjonuje nadal w bardzo ograniczonym zakresie.

  

 

Po 1996 roku nowo powstała Spółka "UNITOR B" rozwijała się w zakresie robót budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową, efektem czego było wprowadzenie nowych trendów w zakresie rozwoju technologii, parku maszynowego, specjalistycznych urządzeń i maszyn budowlanych do prowadzenia prac w branżach budowlanej i drogowej.

 

Od 2001 roku Przedsiębiorstwo "UNITOR B" Sp. z o. o. rozszerzyło zakres oferowanych usług o prowadzenie prac projektowych związanych z infrastrukturą kolejowo - drogową, korzystając z wysokiej klasy ekspertów.

  

 

Terminowe, rzetelne i zgodne z technologią oraz wymaganiami jakościowymi wykonywanie usług wykonawczych i projektowych Spółka "UNITOR B" realizuje przy zachowaniu bardzo dobrych kontaktów z dostawcami, którzy tak jak nasza firma dbają o wymagania swoich Klientów.

"UNITOR B" Sp. z o. o. oferuje w branży budownictwa kolejowego:

  • kompleksowe projektowanie i usługi doradcze
  • roboty inżynieryjne wraz wymianą podtorza
  • usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
  • budowa oraz remonty torów kolejowych
  • budowa i remonty przejazdów kolejowych
  • budowa i remonty sieci trakcyjnych
  • budowa i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • budowanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej
  • budowa i remonty torów tramwajowych

Przedsiębiorstwo UNITOR B Sp. z o.o.

Przemysłowa 51
43-100 Tychy
NIP. 646-21-01-307.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583