Przedsiębiorstwo „STOR” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „STOR” Sp. z o.o. powstało w 2000 roku. Od momentu założenia podstawowym zakresem działalności Spółki są roboty związane z kompleksowym wykonawstwem inwestycji, remontami kapitalnymi i średnimi oraz utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej nawierzchni torowej bocznic przemysłowych, linii i szlaków kolejowych PKP oraz linii Kolei Piaskowych.

Dzięki skutecznym metodom zarządzania Spółka przeżywa ciągły i dynamiczny rozwój, ciągle podnosząc jakość oraz poszerzając zakres wykonywanych usług. Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników zdolna do wykonywania zadań na terenie całego kraju oraz wyposażenie w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt do robót torowych stanowią o sile Naszego Przedsiębiorstwa oraz gwarantują:

  1. kompleksową obsługę kontraktu,
  2. kr&oacut;tkie terminy realizacj,
  3. minimalne czasy przestojów w produkcji i zamknięć torowych,
  4. maksymalne bezpieczeństwo prowadzonych robót,
  5. terminowość,
  6. wysoką jakość materiałów,
  7. korzystny stosunek ceny do jakości.

Zakres działalności oraz zrealizowane do tej pory kontrakty obejmują następujące elementy budownictwa kolejowego:

  1. budowa, przebudowa, remonty nawierzchni torowej bocznic i linii kolejowych o prześwicie 1. wąskim (600, 750, 1000 mm), normalnym (1435 mm), oraz szerokim (1520 mm),
  2. roboty ziemne związane z budową nasypów, wykonaniem wykopów, rowów odwadniających czy odwodnień liniowych,
  3. remonty obiektów mostowych,
  4. odchwaszczanie torów,
  5. wykonanie typowych przepustów,
  6. wykonanie oraz remonty przejazdów kolejowych w oparciu o żelbetowe płyty nawierzchni drogowej typu CBP lub przejazdy o nawierzchni gumowej,
  7. budowa, przebudowa oraz remonty torów i rozjazdów nawierzchni tramwajowej o prześwicie normalnym (1435 mm) jak i wąskim (1000 mm),
  8. budowa, rektyfikacja, wykonanie odwodnienia i pomiary torowisk suwnic bramowych i pomostowych,
  9. usuwanie skutków szkód górniczych w torach, rozjazdach – także w trybie awaryjnym,
  10. wykonanie przeglądów oraz okresowych pomiarów diagnostycznych torów i rozjazdów wraz z oceną stanu technicznego torów bocznicowych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej,
  11. budowa i remonty torowisk pod obiekty nietypowe – wsadnice koksu, wozy gaszenia, zwałowarki, torowiska typu NGW z torami przesuwnymi, torowiska ze stali kwasoodpornej, torowiska wozów technologicznych do transportu wewnątrzzakładowego, torowiska doświadczalne.

Ponadto oferujemy usługi skierowane do właścicieli oraz podmiotów zarządzających i obsługujących bocznice kolejowe związane z bieżącym utrzymaniem oraz usuwaniem usterek w nawierzchni kolejowej jak również uczestnictwem w „akcji zima”.

Przedsiębiorstwo „STOR” Sp. z o.o.

Zgrzebnioka 29/11
43-100 Tychy
NIP. 646-24-53-911.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583