Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest placówką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Środowiska. Powstał w 1972 roku jako katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska i uzyskał status Centrum Ochrony Środowiska. W 1992 roku przekształcony został w samodzielną jednostkę. 

Celem działalności naukowo-badawczej IETU jest tworzenie naukowych podstaw dla realizacji działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych. IETU stanowi zaplecze naukowo-badawcze Ministra Środowiska, a także sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak i innych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw przemysłowych z terenu całego kraju.

IETU posiada duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej zdobyte w trakcie realizacji projektów m.in. dla Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Departamentu Energetyki Rządu Stanów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej.

Od 1994 roku w Programach Ramowych Badań Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej IETU zrealizował 26 projektów. W 6. PR UE pod względem liczby zrealizowanych projektów IETU zajął 3 miejsce wśród JBR i 21 miejsce wśród wszystkich polskich uczestników.Aktywność IETU w 5. i 6. PR UE została uhonorowana przez Ministra Nauki nominacją do nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii jednostek badawczo-rozwojowych. W kategoriiindywidualnej nominację otrzymała dr Janina Fudała.

W ramach działalności konsultingowej i usługowej Instytutu wykonuje między innymi przeglądy ekologiczne, Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS), operaty wodno-prawne, programy gospodarki odpadami, programy ochrony środowiska.

Od 1994 roku Instytut znajduje się w PHARE/TACIS Central Consultancy Register pod numerem POL 18479, a także jest zarejestrowany w bazie konsultantów Banku Światowego (World Bank/Inter-American Development Bank’s DACON) pod numerem 2312.

Od 2000 roku Centralne Laboratorium IETU  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Nr AB 325 w zakresie badań wody, ścieków, gleby, opadów atmosferycznych, osadów, odpadów oraz paliw stałych wtórnych.

W ramach funkcji społecznej Instytut promuje proekologiczne zachowania społeczne oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa. Od 2005 r. IETU koordynuje zainicjowany przez Vattenfall Program "Przyjazna Kłodnica", którego celem jest poprawa czystości wód rzek zlewni Kłodnicy.

 

IETU posiada doświadczony zespół pracowników naukowych i technicznych reprezentujących takie dziedziny, jak: inżynieria środowiska, chemia, biologia, mikrobiologia, ekologia, zarządzanie środowiskiem, informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, komunikacja społeczna.

Oferta

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Kossutha 6
40-844 Katowice
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583