Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Koldrex 2 Tomasz Tausznik

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Koldrex 2 Tausznik Tomasz rozpoczęło swoją działalność w 2003r.

Od początku swojej działalności przedsiębiorstwo oferuje usługi projektowe i wykonawcze w branży kolejowej, inżynieryjnej oraz drogowej.

W ramach dotychczasowej działalności przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w wykonywaniu remontów i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz usuwaniu skutków eksploatacji górniczej na terenach kolejowych.

W miarę rozwoju swojej działalności firma rozwijając dział projektowy zajmuje się opracowaniem wielobranżowych dokumentacji projektowych.

Do grona naszych dotychczasowych Zleceniodawców należą: PKP PLK SA Zakłady Linii Kolejowych, Kopalnie Węgla Kamiennego, Urzędy Miast, CTL Maczki - Bór sp. z o.o.

Dysponujemy szeroką kadrą specjalistów posiadających uprawnienia budowlane zarówno do prac projektowych i wykonawczych.

Zapewniamy specjalistyczny sprzęt do wykonawstwa robót oraz wysokie standardy jakościowe wykonywanych prac.

Zapraszamy do nawiązania współpracy.

Maszyny Maszyny Maszyny

 • usługi projektowe:
  • obiektów i urządzeń kolejowych: torów, sieci trakcyjnej, urządzeń srk, teletechnicznych, energetycznych,
  • obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów, przepustów,
  • obiektów drogowych: ulic, dróg, placów, parkingów,
  • urządzeń i obiektów wodno – kanalizacyjnych,
  • makroniwelacji terenów.
 • usługi wykonawcze:
  • roboty ziemno torowe,
  • remonty – kapitalne, średnie, bieżące oraz przebudowy torów i rozjazdów,
  • remonty i przebudowy urządzeń srk, teletechnicznych, energetycznych,
  • budowa urządzeń kanalizacyjnych i odwodnieniowych,
  • roboty remontowo – budowlane.
 • ekspertyzy i opinie budowlane:
  • obiektów podlegających szkodom górniczym.
 • usługi badawcze i pomiarowe:
  • torów, rozjazdów.
 • usuwanie skutków szkód górniczych
  • w obiektach i urządzeniach kolejowych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Koldrex 2 Tomasz Tausznik

Koszykowa 16b
40-781 Katowice
NIP. 954-149-45-15.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583