Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Misja Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej brzmi „Oferując profesjonalizm i wiedzę Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Prowadząc badania naukowe w powiązaniu z praktyką gospodarczą kreuje wymierne wartości dla społeczeństwa i świata biznesu".

 

 

Celem działalności Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją naszej Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji. Potencjał intelektualny pracowników naukowych WSB służy społeczności regionu poprzez planowe projekty badawczo-naukowe.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej została powołana na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r. i decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04.08.1995 r. wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 65 (decyzja nr DNS 3-0145-199/3/AM/95). Aktualny numer w elektronicznym rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej to 66. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest Uczelnią akademicką, niepubliczną i działa na zasadzie instytucji non-profit.
Uczelnia posługuje się numerem statystycznym REGON 272653903 nadanym dnia 21.08.1995 r. Decyzją Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 09.05.1996 r. nadano uczelni numer identyfikacji podatkowej 629-10-88-993.

Oferta

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Cieplaka 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP. 6291088993.
tel. 48 32 262-28-05.
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583