ZPNTMiU TABOR M. Dybowski Sp. J.

Zakłady Produkcyjno Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń ”TABOR” M. Dybowski Sp. J. powstały w 1993 roku. Głównym celem działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie produkcji i napraw taboru kolejowego. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji pracy są wdrożone systemy zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009, zarządzania bezpieczeństwem SMS i zarządzania utrzymaniem MMS. Wysoką jakość procesów spawalniczych gwarantują wdrożone systemy zarządzania jakością w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN 3834-2 oraz PN-EN 15085. Jesteśmy również akredytowaną jednostką do przeprowadzania badań nieniszczących. Współpracujemy z licznymi przewoźnikami, zakładami przemysłowymi, hutami, kopalniami, elektrowniami, elektrociepłowniami, cementowniami i firmami logistycznymi. Dowodem satysfakcji naszych klientów są otrzymywane referencje. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku stale podnosimy jakość świadczonych usług produkcyjno-naprawczych poprzez wprowadzanie nowych technologii, tworzenie nowych stanowisk produkcyjnych, naprawczych i kontrolno-pomiarowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Posiadamy licencje przewoźnika kolejowego.

 

Oferta obejmuje:

 

Naprawa wagonów towarowych

« do przewozu materiałów sypkich

« samowyładowczych

« cystern

« platform

« węglarek

« techniczno-gospodarczych (TG)

 

Produkcja wagonów towarowych

- wagon węglarka 438W

- wagon samowyładowczy 455

- wagon platforma 451Z

- wagon platforma 451Za

- wagon platforma 452Z

- wagon platforma 453Z

- wagon cysterna 402R

- wagon cysterna 441S

Odbudowa i modernizacja wagonów towarowych

Produkcja wózków wagonowych typu 22Tn (Y25Lsd1)

Produkcja zestawów kołowych

Produkcja zbiorników ciśnieniowych

 

Naprawa lokomotyw

 « spalinowych typu: 401Da, 409Da, SM03, SM30, SM42, SM48 (TEM2)

 « elektrycznych typu: ET21, ET22

 « wąskotorowych spalinowych

 « spalinowych pracujących pod ziemią

 

Remonty silników spalinowych

 « do lokomotyw: 401Da, 409Da, SM03, SM30, SM42, SM48

 « do samochodów - odśnieżarek, mas asfaltowych

 « typu "Wola", "Henschel", SW we wszystkich odmianach

 

Naprawa zbiorników cystern samochodowych

do przewozu

« gazów

« paliw

« materiałów żrących

« materiałów sypkich

 

Naprawa drezyn, pługów odśnieżnych, dźwigów i innych maszyn torowych 

 

Malowanie wagonów,  lokomotyw, konstrukcji przemysłowych

Naprawa i regeneracja podzespołów do lokomotyw i wagonów

Próby ciśnieniowe zbiorników cystern kolejowych, samochodowych, zbiorników powietrznych wraz z odbiorem TDT

ZPNTMiU TABOR M. Dybowski Sp. J.

ul. Sandomierska 39
39 - 200 Dębica
NIP. 872-19-29-687.
tel. +48 14 680 37 00.
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583