Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. ITI EMAG jest realizatorem prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki, łączności, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę tę uzupełniają: Centrum Badań i Certyfikacji z Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej posiadające akredytacje PCA, badania specjalistyczne, usługi serwisowe, szkolenia, własne czasopismo naukowo-techniczne, monografie.
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, aparatury, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic udzielił referencji dla SIMPLE Sp. z o.o. dotyczącej eksploatowanego oprogramowania SIMPLE.ERP

Oferta:

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Leopolda 31
40-189 Katowice
NIP. 6340125399.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583