Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddzaił Górnośląski

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI

OG PIG proponuje do wykonania
 • mapy geologiczne (GIS)
 • mapy geologiczno-gospodarcze (GIS)
 • mapy hydrogeologiczne(GIS)
 • opracowania z zakresu geologii regionalnej
 • opracowania z zakresu geologii złożowej i hydrogeologii
 • opracowania z zakresu stratygrafii paleozoiku
 • opracowania z zakresu petrografii i mineralogii
 • opracowania z zakresu ochrony środowiska
 • opracowania pozwoleń i operatów wodno-prawnych
 • opracowania pakietów koncesyjnych
 • prowadzenie monitoringu lokalnego jakości zwykłych wód podziemnych
 • bazy danych o złożach kopalin mineralnych regionu Śląskiego
 • analizy geochemiczne prób wodnych i skalnych wykonanych
  w specjalistycznym laboratorium

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddzaił Górnośląski

Królowej Jadwigi 1
41-200 Sosnowiec
NIP. 525-000-80-40.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583