Grantus Sp. z o.o.

Firma GRANTUS Sp. z o.o. z dużym powodzeniem kreuje potencjał swoich Klientów, wspiera ich w realizacji celów poprzez profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracują z nami eksperci i trenerzy posiadający wiedzę dydaktyczną i praktyczną, w tym m.in. z pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Gdańsku, Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Humanistycznej w Bielsku Białej, wykładowcy studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz eksperci zarządzania i oceny projektów.

 

Firma GRANUS Sp. z o. o świadczy także usługi doradcze realizowane w zakresie pozyskiwania dofinasowań ze środków Unii Europejskiej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów – pozyskane dotacje i ich wartość finansowa świadczą o naszym profesjonalizmie i skuteczności w działaniu.

Realizujemy szkolenia zarówno dla przedstawicieli świata biznesu, instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Zatrudniamy tylko praktyków, trenerów biznesu, dla których dzielenie się wiedzą jest połączeniem pasji i przyjemności. Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą. Wybierz szkolenie z interesującego Cię bloku tematycznego, zapoznaj się z jego zakresem i podejmij decyzję, czy chcesz współpracować z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie.

 

Dla nas idealne szkolenie to takie, którego efekty przekraczają oczekiwania naszych Klientów!

 

Realizując projekty doradcze nastawieni jesteśmy na podnoszenie efektywności naszych Klientów. Urealnimy nawet najbardziej śmiałe pomysły, przekładając je na konkretne działania. Wspieramy w podjęciu decyzji strategicznych, oceniając ich zasadność z rynkowego punktu widzenia, a także możliwości przedsiębiorstwa.

 

Dzięki naszemu zespołowi ekspertów będą Państwo mogli realizować projekty bardziej efektywnie i w szerszej skali.

 

Wraz z naszym Partnerem – Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej zapraszamy Państwa na studia podyplomowe, dzięki którym zdobędą Państwo unikalną wiedzę i praktyczne umiejętności. Naszymi wykładowcami są praktycy, specjaliści i menedżerowie z branży, co gwarantuje dostęp do potencjalnych pracodawców.

 

Jeśli zależy Ci na wiedzy i możliwości zwiększenia własnych szans na rynku pracy, przyjdź do nas!

Realizujemy kompleksową obsługę Klienta od etapu pomysłu po rozliczenie dotacji. Nasza wiedza i doświadczenie jest podstawą do tworzenia najlepszych projektów, skutecznego pozyskiwania dotacji oraz pełnego nadzoru nad procesem realizacji i rozliczenia projektów. Naszym atutem są najlepsi na rynku eksperci, którzy poza kompleksową wiedzą merytoryczną posiadają niezwykłe umiejętności interpersonalne.

 

Dzięki nam twój projekt stanie się rzeczywistością, a współpraca z nami będzie przyjemnością!

Zajmujemy się nowym sposobem kreowania konkurencyjności firm, zapewniając kompleksową obsługę od etapu koncepcji tworzenia powiązań kooperacyjnych po ich rozwój, wraz z pozyskaniem źródeł ich finansowania. Firma Grantus skutecznie tworzy przestrzeń do rozwoju klastrów na różnych etapach funkcjonowania powiązań kooperacyjnych.

 

Z nami nie można nie uwierzyć w siłę współpracy!

  

Finansowanie inicjatyw klastrowych i projektów rozwoju klastrów

Podstawową kwestią dla rozwoju każdego klastra jest optymalizacja jego struktury finansowania, zarówno na etapie  wczesnej fazy rozwoju, jak i już sformułowanej struktury działania. Jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, z jakich źródeł finansowania mogą Państwo uzyskać dotacje na utworzenie  inicjatyw klastrowych, lub ich rozwój. Obecnie posiadamy stuprocentową skuteczność w zakresie pozyskiwania dotacji na utworzenie i rozwój klastrów!

 

Strategia rozwoju powiązań kooperacyjnych, klastrów 

Bardzo istotną kwestią, bezpośrednio związaną z możliwościami rozwoju inicjatywy klastrowej jestopracowanie strategii rozwoju klastra, a także określenie propozycji dla jego działań, w ramach takich obszarów funkcjonalnych jak: marketing, zarządzanie, kapitał ludzki, internacjonalizacja, technologie i finanse. Firma GRANTUS jest w stanie skutecznie pomóc w tym zakresie, co pozwoli Państwu na uzyskanie dofinansowania na rozwój klastra.

 

Organizacja, struktura i wybór formy prawnej klastra

W momencie powstawania klastra znaczenie ma określenie jego formy prawnej, struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania. Posiadamy duże kompetencje w tym zakresie. Jesteśmy w stanie dla Państwa m.in.: opracować statut, pomóc w przygotowaniu Walnego Założycielskiego Zgromadzenia członków  klastra oraz wyborów organów klastra. Opracować również możemy  porozumienie dotyczące utworzenia inicjatywy klastrowej oraz propozycje umowy klastra. 

W każdej firmie istnieją duże możliwości optymalizacji własnych działań. Dzięki wskazaniu skutecznych narzędzi i procedur, które pozwolą z tych możliwości skorzystać, zwiększyć można efektywność i konkurencyjność każdej firmy. Nasze doświadczenie w tym zakresie pomoże Państwu zrealizować ten cel.

 

Przeprowadzone przez Grantus audyty skutecznie wpływają na efektywność naszych Klientów.

 

Audyt finansowy

Analiza modelu biznesowego ma na celu poprawę zarządzania przedsiębiorstwem, usprawnienie jego funkcjonowania i zwiększenie konkurencyjności. Efektem końcowym audytu jest raport zawierający zbiór informacji zebranych w przedsiębiorstwie, wraz z ich oceną oraz wskazaniem obszarów, które powinny być poddane optymalizacji w zakresie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnej struktury kapitału obrotowego firmy.

 

Audyt rachunkowy

Dzięki temu, że eksperci firmy GRANTUS posiadają duże doświadczenie w zarządzaniu finansami, to przeprowadzony przez nas audyt rachunkowy może pozytywnie wpłynąć na optymalizację kosztów w każdej firmie. Jego  elementami mogą być m.in. weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości, ocena systemu ewidencji, weryfikacja planu kont, czy też weryfikacja systemu obiegu dokumentów. Polecamy nasze usługi w tym zakresie.

 

Audyt podatkowy

Jeżeli jesteś dobrze zorientowany – i wiesz w jaki sposób zgodnie z prawem płacić podatki, które jednocześnie w jak najmniejszym stopniu obciążą budżet przedsiębiorstwa, to Twoja firma może na tym tylko zyskać. Dlatego też, w ramach audytu, jesteśmy w stanie nie tylko ocenić konkretną kwalifikację podatkową w odniesieniu do wskazanych operacji, ale przede wszystkim określić nowe możliwości dla przedsiębiorstwa, w zakresie organizacji jego sfery podatkowej.

 

Audyt prawny

Poprzez właściwie przeprowadzoną analizę, dotyczącą stosowanych narzędzi prawnych w przedsiębiorstwie, precyzyjnie unormować można m.in. konkretne zapisy w stosowanych przez firmę umowach – zarówno w odniesieniu do klientów jak i pracowników, zabezpieczenia udzielane przez przedsiębiorcę, czy też stosowane formy zabezpieczania wierzytelności. Dzięki temu uniknąć można wielu błędów i usprawnić działanie każdej organizacji.

Grantus Sp. z o.o.

Hagera 41
41-800 Zabrze
NIP. 6482768782.
tel. +48 32 273 88 30.
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583