Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Przedmiot działania Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest :

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; w dziedzinie nauk technicznych - spawalnictwo (PKD 72.19.Z).

Do zakresu działania Instytutu należy:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
  1. technologii spawania, napawania, cięcia termicznego i procesów pokrewnych przy wykorzystaniu łuku elektrycznego i wiązek skoncentrowanej energii, w tym lasera, w odniesieniu do materiałów metalowych i niemetalowych,
  2. technologii zgrzewania i innych procesów łączenia materiałów metalowych i niemetalowych bez doprowadzania do stanu ciekłego,
  3. technologii lutowania miękkiego i twardego,
  4. automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych, elektronicznych źródeł energii w urządzeniach spawalniczych oraz systemów pomiaru parametrów, sterowania i regulacji procesów spawalniczych,
  5. spawalności i zgrzewalności metali, struktury i własności metali i ich połączeń przy różnych temperaturach otoczenia,
  6. konstrukcji spawanych, wytrzymałości i nośności,
  7. zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy wynikających ze stosowania procesów spawalniczych, a także sposobów ograniczania tych zagrożeń,
  8. komputerowego wspomagania spawalnictwa z wykorzystaniem sprzętu, oprogramowania i systemów informatycznych,
  9. opracowywania nowych materiałów dodatkowych do spawania, napawania i lutowania,
  10. opracowywania nowych urządzeń i osprzętu do spawania, zgrzewania i lutowania oraz procesów pokrewnych,
  11. doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Instytut świadczy specjalistyczne usługi w zakresie:

 • stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych, zastępującej wyżarzanie odprężające (również u klienta)
 • ekspertyzowego cięcia laserowego
 • cięcia plazmowego
 • spawania i cięcia laserowego
 • spawania elektronowego
 • regeneracji
 • zgrzewania oporowego i tarciowego
 • zgrzewanie tworzyw sztucznych
 • lutowania jednostkowych i małoseryjnych elementów różnymi metodami
 • ekspertyzy, badania powypadkowe (w zależności od zgłaszanego problemu informacje będą przekazywane do odpowiednich specjalistów
 • audit technologiczny
 • opracowywania technologii spawania i cięcia (w tym skoncentrowaną energią), zgrzewania i lutowania dla MSP
   
 • badań dopuszczeniowych do spawania materiałów dodatkowych i technologii
   
 • uznawania technologii spawania, opracowania WPS itp.
   
 • automatyzacji i robotyzacji
   
 • ustalenia przyczyn złej jakości złączy lub awarii konstrukcji
   
 • badań nieniszczących, niszczących, mechanicznych i chemicznych itp.
   
 • bezpieczeństwa pracy na stanowiskach spawalniczych
   
 • innych wg ustaleń z klientem
   
 • analiz techniczno-ekonomicznych spawania wybranych elementów konstrukcji i części maszyn celem wyboru optymalnej metody spawania i zakresu jej mechanizacji lub robotyzacji
   

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice
NIP. 631-010-22-58.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583