CTL Maczki-Bór S.A.

Współcześnie Grupa CTL Logistics to międzynarodowy koncern, oferujący kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów, spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce. Terytorium działalności Grupy CTL Logistics,  to już Europa - zarówno wschodnia jak i zachodnia.

CTL Logistics wdrażając działania rozwojowe zdobywa nowe kompetencje, organizację i potencjał do realizacji misji uniwersalnego operatora logistycznego. Trzonem logistyki CTL jest transport kolejowy, ale również integracja innych niezbędnych elementów pozwalających realizować proces logistyczny dla klienta „od początku do końca". Dzięki rozwojowi zmieniamy oblicze przewoźnika kolejowego na kompleksowego operatora logistycznego w Europie.

Oferta Grupy CTL Logistics obejmuje:

 • Krajowe i międzynarodowe przewozy towarów koleją
 • Transport intermodalny
 • Przewozy samochodowe
 • Spedycja
 • Zarządzanie i kompleksową obsługę bocznic
 • Przeładunki w terminalach lądowych i morskich
 • Budowę i serwisu infrastruktury kolejowej
 • Obsługę celną i doradztwo w zakresie odpraw celnych
 • Serwis i naprawy taboru kolejowego
 • Dzierżawę taboru kolejowego
 • Czyszczenie cystern samochodowych i kolejowych
 • Kompleksową usługę logistyczną dostaw biomasy
 • Odbiór i zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłowych
 • Dostawy kruszyw

CTL Maczki-Bór S.A.

Długa 90
41-208 Sosnowiec
NIP. 644-051-35-86.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583