Śląski Park Przemysłowo Technologiczny

Parki przemysłowe i technologiczne zostały po raz pierwszy w Polsce zdefiniowane w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji 20 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 41, poz. 363, uwzględnia Dz.U. 2005 r. 249, poz. 2104). Zgodnie z nią parkiem przemysłowym jest zespół nieruchomości z infrastrukturą techniczną po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego. Założenia parku technologicznego są podobne tylko, że w tym przypadku chodzi przede wszystkim o przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny to doskonale skomunikowane i położone w centrum aglomeracji śląskiej tereny. Stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu doskonałych inwestycyjnie terenów.

Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny powstał na mocy porozumienia podpisanego 18 czerwca 2004 roku przez:

        Miasto Ruda  Śląska,

        Miasto Świętochłowice,

        Rudzką Agencję Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. w Rudzie  Śląskiej,

        PPUH "Rudpol - OPA" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

        Zespół Ciepłowni Przemysłowych "Carbo Energia" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Oferta

Śląski Park Przemysłowo Technologiczny

ul. Szyb Walenty 26
41-700 Ruda Śląska
NIP. 6412315839.
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583